צו כינוס

כאשר אדם  צובר חובות שאין ביכולתו לשלם, ניתנת לו האפשרות להגיש בקשה לבית המשפט להכיר בו כפושט רגל. הליך זה הינו ארוך ומורכב ממספר שלבים, אשר בסופם פושט הרגל יוכל להתחיל מחדש את חייו הכלכליים והאישיים. ראשית, על החייב להגיש בקשה לכונס הנכסים הרשמי ולאחר מכן לגשת לבית המשפט ולהגיש בקשה לפשיטת רגל, בצירוף אישור מהכונס הרשמי כי בקשתו עומדת בתנאים. לאחר שבית המשפט מאשר את הבקשה, הוא מוציא צו לכינוס נכסיו של החייב וממנה  עו"ד חיצוני המוגדר כמנהל מיוחד אשר ינהל את הליך פשיטת הרגל מטעם הכונס הרשמי. ניהול ההליך כולל גם שליטה בנכסי החייב, חקירה של התנהלותו הכלכלית ובנייה של תוכנית לפירעון החובות של פושט הרגל.

בית המשפט הוציא צו לכינוס הנכסים - מה הלאה?


מכאן ואילך האחריות עוברת לחייב, אשר עומד לפני מספר פעולות קריטיות שיהיה עליו לבצע על מנת לצלוח את הליך פשיטת הרגל. ראשית, על פושט הרגל לפנות למנהל המיוחד את ההליך ולתאם מולו מועד לבדיקה כלכלית ראשונה. בהמשך יהיה עליו להעביר למנהל המיוחד דו"חות נוספים כחלק מחקירה מקיפה אודות מצבו הכספי והתנהלותו הכלכלית. בנוסף, יידרש החייב להודיע לכל הנושים שלו על צו כינוס נכסיו, ויעשה זאת בדואר רשום ובתוך 60 יום ממועד צו הכינוס. עותק נוסף של צו הכינוס יעביר פושט הרגל גם ללשכת הוצאה לפועל, ובאם הוא מחוייב בתשלום דמי מזונות, יודיע על כינוס נכסיו גם לאדם הזכאי בדמי המזונות, ועל זכותו לפנות לבית המשפט בתביעה לקבלת קצבה חודשית. עם הוצאת צו כינוס הנכסים, בית המשפט יקבע לחייב צו תשלומים חודשיים, שיהיה הוא מחוייב לשלם מדי חודש לכיסוי חובותיו לנושים. אישורים על מסירת צו הכינוס לנושיו ולזכאי בדמי מזונות יידרש החייב להעביר לנציג הכונס הרשמי בתוך שישים ימים.

*חשוב לציין שהפעולות שפורטו לעיל הינם חלקיות בלבד , משרד עו"ד אשכנזי אייל מנהל עבור הלקוח את ההליך ומפחית את הלחץ ואת המטלות שעליו לעמוד בהם...

משך התהליך עד קבלת הפטר מבית המשפט


כשמונה עשר חודשים לאחר מתן צו הכינוס, יתקיים בבית המשפט הדיון הראשון ואולי גם היחיד בבקשה של החייב. בית המשפט יוכל אז להכריע על סיום הליך השיקום של פושט הרגל ומחיקת חובותיו, על המשך הליך פשיטת הרגל, ואף על פסילתו. חשוב להדגיש שבזמן ההליך יוטלו על פושט הרגל הגבלות שונות בתחום הכלכלי והתעסוקתי, וייאסר עליו לעזוב את הארץ. את כל אלו יוכל בית המשפט לצמצם או לבטל בהתאם לשיקוליו ולבקשות החייב.
 
לקבלת ייעוץ מקצועי בעניין צו כינוס, ניתן להשאיר פרטים בטופס הבא:
 
 

מקדם אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק