פשיטת רגל מתחילת ההליך ועד קבלת הפטר

 פשיטת רגל או בשמו החדש הליך חדלות פירעון:

המושג פשיטת רגל או בשמו העדכני הליך חדלות פירעון, הינו הליך משפטי שבו אדם יחיד
(להבדיל מחברה: שההליך במקרה שכזה הינו פירוק חברה) המצוי בחובות ופונה לקבלת סיוע מהממונה על חדלות הפירעון ( כנ"ר) ובכך הוא מקבל הגנה חוקית מפני הנושים שלו, על מנת שלא יוכלו להתעמר בו כלכלית, וכן נערך כינוס של כל נכסיו, על מנת לחלק אותם באופן הנכון ביותר בין הנושים. המטרה של הליך פשיטת רגל בעיקר הגנה על פושט הרגל עצמו, וכן אפשרות להשיב לנושים את כספם בהליך הטוב ביותר.

הליך זה הוא אינטרס גם של הנושים, אשר באופן זה יקבלו את הכסף המגיע להם במהירות רבה יותר ובצורה פשוטה יותר. באופן כללי, זהו הליך חברתי מקובל, אשר מאפשר לאנשים רבים לקבל הזדמנות שנייה בעסקים ולא לשקוע בחובות שאין אפשרות להיפטר מהם.


במסגרת הליך זה יינתן הסבר מעמיק על האפשרויות למתן הפטר. הכוונה כי לאחר מתן צו הכינוס/צו פתיחת הליכים ובהתאם לתנאים שבחוק (תום לב, עמידה בתנאי התשלום והדוחות התקופתיים) משרדי יפעל למתן צו הפוטר אותך מחובותיך.

הליכי פשיטת הרגל מחולקים לארבעה שלבים עיקריים:

  1. הגשת בקשת פשיטת רגל
  2. צו פתיחת הליכים.
  3. הכרזת פשיטת רגל
 4. הפטר.
 
בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן על ידי נושה של החייב והן על ידי החייב עצמו. הבקשה מוגשת על יסוד מעשה פשיטת רגל שביצע החייב, המהווה למעשה את העילה לבקשה. משרדי בוחן כל מקרה לגופו ומציג את האפשרויות העומדות בפני הלקוח תוך הצגת היתרונות והחסרונות שבהליך ואת ההליכים הצפויים שינקטו כנגדו תוך מתן הסבר מעמיק לנושא ההגבלות שיוטלו עליו בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

משרד עורכי דין אייל אשכנזי מלווה את הלקוח תוך מתן ייעוץ שוטף וליווי משפטי לפרטיים ועסקים המבקשים לגבות חובות מפושט רגל או לחילופין, ייצוג חייבים בהליך של פשיטת רגל, ייצוג מול בתי המשפט והנאמן, ניהול הליכי פשיטת רגל, ייצוג החייב, הסדרי נושים ועוד. 


נפרט כאן את ארבעת השלבים העיקריים בקצרה 

 

1. הגשת בקשה לפשיטת רגל/ למתן צו פתיחת הליכים 

כאמור הגשת הבקשה יכולה להיות מוגשת הן על ידי נושה של החייב והן על ידי החייב עצמו. הבקשה מוגשת על יסוד מעשה פשיטת רגל שביצע החייב, חובות עד 150,000 ש"ח מטופלים על ידי מערכת ההוצאה לפועל ומעל סכום זה , כלומר מעל 150,000 ש"ח וללא הגבלת סכום מטופלים על ידי הממונה על חדלות הפירעון כאשר הסמכות העניינית הינה בית המשפט השלום. 
 *ישנה חשיבות גבוהה למלא את טופס הבקשה בתום לב ובפירוט ככל שניתן. 


2. צו כינוס/ צו פתיחת הליכים  לאחר עיון בבקשה שהגיש חייב ובתגובת הכונס הרשמי לבקשה, מוסמך בית המשפט לתת צו לכינוס נכסי החייב. צו הכינוס (בד"כ מלווה בצו תשלומים והקפאת הליכים כנגד החייב) מעביר את נכסי החייב לפיקוחו שלו, עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר עם נושיו או יוכרז פושט רגל.
במידה ובית המשפט החליט ליתן צו כינוס, ייקבע דיון שיתקיים כ- שנה וחצי מיום מתן צו הכינוס על ידי בית המשפט . לדיון בבקשת פשיטת הרגל מוזמנים החייב, נושיו ווהכונס הרשמי
*חשוב לזכור כי במהלך ששת החודשים מיום מתן צו הכינוס יש להגיש תביעת חוב כנגד החייב למשרדי הכנ"ר/מנהל מיוחד. הדבר נכון גם לגבי נושים שנקטו בהליכי הוצאה לפועל.

 

3.פשרה או הסדר:

בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, בכל שלב משלבי הליך  ואף לפני ההכרזה כחדל פירעון, רשאי החייב להציע פשרה או הסדר עם נושיו. פשרה או הסדר שאושר על ידי בית המשפט עשוי להביא את הליכי פשיטת הרגל אל סיומם.

שלבי ביניים:

במהלך תקופה זו מקיים הממונה על חדלות הפירעון חקירה מקיפה בעניינו של החייב במצעות הנאמן לשם הגשת חוות דעתו לבית המשפט, לצורך חקירה זו הנאמן ייזמן את החייב להתייצב לחקירה. עוד רשאי הכנ"ר לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים לענייניו של החייב, מכל אדם שיש יסוד להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו. לא לחינם צויין חשיבות תום הלב של מילוי הדוח וכמובן על יצירת החובות.
 

משרדי שם דגש על תום הלב וייפרט את ההשלכות הצפויות של הגשת בקשה בחוסר בתום לב.


הדיון בבקשה:

 אליו מוזמנים החייב, נושיו והכונס הרשמי והנאמן . בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, רשאי בית המשפט להחליט אחד מאלה:
  1. להכריז בצו שהחייב פושט רגל./חדל פירעון
  2. להכריזו כחייב חד פירעון בכפוף להשלמת פרטים נוספים.
  3. לדחות את הבקשה אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו.
  4. לקבוע כי מיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר - הפסיקה מראה כי קיים קושי רב ולכן רק במקריים קיצוניים יינתן צו שכזה.
  5. כאמור לעיל לדחות את מתן ההחלטה בבקשת פשיטת הרגל על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר.


4. סיום ההליך - הסרת הגבלות וצו הפטר

הליך פשיטת הרגל יכול להגיע לסיומו בביטול ההליך עקב ניצולו לרעה על ידי החייב, לפי בקשת נושה, בהעדר תועלת לנושים, במתן הפטר לחייב, אי עמידה בצו התשלומים, לבקשת החייב או לבקשת הכונס הרשמי ועוד.

ההפטר ניתן לחייב כאשר בית המשפט השתכנע שכל מה שניתן היה לשלם לנושים שולם ו/או כי אין תועלת בהמשך ההליכים. משניתן צו הפטר נמחקים חובות העבר ומוסרות ההגבלות שהוטלו על החייב. לפני כניסתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי היה נהוג למשוך את ההליכים במשך שנים עד שיצליח החייב לפרוע לפחות שליש מחובותיו. כיום, בית המשפט מאפשר למי שנקלעו לחובות בתום לב לקבל צו הפטר מהר יותר, לעתים אף במועד ההכרזה על החייב כפושט רגל (זאת, כאשר בניהול ההליך אין תועלת לנושים, מאחר שהחייב אינו בעל נכסים משמעותיים).

למשרדנו ניסיון רב והצלחה מוכחת בתחום הוצאה לפועל וחדלות פירעון , משרדנו מעניק ייעוץ וליווי מקצועי בכל שלבי ההליך המשפטי מתוך היכרות מעמיקה עם התחום והמידע המתחדש כל רגע .

לפרטים ויעוץ מקצועי עם עורך דין פשיטת רגל התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם 
משרד : 03-6058081 נייד : 0509786675*אולי תתעניינו גם בהקפאת הליכים בהתאם לחוק חדלות פרעון החדש

 
מקדם אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק