מיהו חייב מוגבל באמצעים ?

חייב מוגבל באמצעים? דע את זכויותיך


חייב מוגבל באמצעים הוא אדם שלא החזיר את חובותיו תוך התקופות הקבועות בחוק ההגדרה ניתנת כאשר רשם ההוצאה לפועל נוכח כי החייב לא יוכל להחזיר את החוב, הוא רשאי להכריז עליו כחייב "מוגבל באמצעים". ה
כרזת חייב כ"מוגבל באמצעים" יכולה להוביל למגבלות שייקבעו על ידי הרשם, כגון: עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה בשימוש בכרטיס אשראי ועוד. חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים לא יוכל לייסד חברה או לכהן בתפקידים מסוימים בחברה. 
חייב יוכרז כחייב מוגבל באמצעים במידה שאין ביכולתו הכלכלית לשלם את צווי התשלומים בהתאם לפרקי הזמן הבאים:
שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ש"ח.

שלוש שנים - אם סכום החוב עולה על 20,000 ש"ח ואינו עולה על 100,000 ש"ח.
ארבע שנים - אם סכום החוב עולה על 100,000 ש"ח.
*שים לב - לא ניתן להכריז על חייב בתיק מזונות כמוגבל באמצעים.
למידע נוסף על צווי תשלומים לחץ כאן 

 

 

מי יכול להגיש בקשת חייב מוגבל באמצעים ?


הכרזה על חייב מוגבל באמצעים יכולה להיעשות על פי בקשת הזוכה, על-פי בקשת החייב או ביוזמת רשם ההוצאה לפועל עצמו.

רשם ההוצאה לפועל יקבע את גובה התשלום החודשי שיהיה על חייב "מוגבל באמצעים" לשלם.
רשם ההוצאה לפועל יכול להטיל מגבלות שונות על חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים.
הודעה על הכרזה של חייב כחייב מוגבל באמצעים תימסר לזוכה.
 

1. בקשה ביוזמת הזוכה


זוכה יכול לבקש להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים במקרים הבאים:
החייב ביקש לפרוס את תשלום החוב במסגרת בקשה לצו תשלומים לתקופה ארוכה מהתקופות הנ"ל את הבקשה יש להגיש בכתב. במהלך חקירת יכולת הסתבר כי החייב לא יוכל לעמוד בפרעון החוב תוך התקופות הנ"ל. הזוכה זכאי לבקש בעל פה מרשם ההוצאה לפועל במהלך חקירת היכולת להכריז על החייב כמוגבל באמצעים.

 

2. בקשה ביוזמת החייב


החייב יכול לבקש להכריז על עצמו כחייב מוגבל באמצעים במסגרת בקשה לצו תשלומים במידה שהוא מבקש לפרוס את החוב לתקופה ארוכה מהתקופות הנ"ל.
 

מהם שלבי ההליך ?

 

1. צו ביניים 


הרשם יכול להכריז על החייב כמוגבל באמצעים גם אם טרם בדק את יכולתו לשלם את החוב באמצעות חקירת יכולת. במקרה כזה ייתן הרשם צו ביניים, שבו הוא מחייב את החייב לשלם את החוב בשיעורים שהציע החייב בעצמו בבקשתו לצו תשלומים, וזאת עד לבדיקת יכולתו.
בנוסף רשאי הרשם להטיל על החייב הגבלות כדי להבטיח את פרעון החוב ולמנוע יצירת חובות נוספים.

הגבלות שמוטלות במהלך צו ביניים על חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים:

 • עיכוב יציאת החייב מן הארץ.

 • הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד בבנק ישראל.

 • הגבלת השימוש בכרטיסי אשראי על-ידי החייב.

 • מהן ההגבלות על חייב מוגבל באמצעים 

 • חייב מוגבל באמצעים לא רשאי לייסד חברה, להיות שותף או בעל עניין בתאגיד, ואינו יכול לכהן כנושא משרה בחברה. למרות זאת החייב רשאי לבקש את הסרת המגבלות או את חלקן, בבקשה מנומקת הנתמכת בתצהיר.​

 

 

2. בדיקת יכולת של החייב לאחר שניתן צו ביניים 


רשם ההוצאה לפועל יבצע בדיקה של יכולת החייב לשלם את החוב לשם קביעת צו תשלומים סופי.
בדיקת היכולת יכולה להיעשות בדרך של חקירת יכולת או לאחר עיון בבקשה של החייב ובמסמכים שצורפו לה.
במהלך הבדיקה תינתן לזוכה הזדמנות לטעון טענותיו בכתב לפני קביעת הצו הסופי.
בעקבות הבדיקה יכול הרשם:

 • לקבוע שהחייב הוא מוגבל באמצעים במידה שאין ביכולתו לפרוע את החוב במשך התקופות הנ"ל. 

 • לקבוע שהחייב אינו מוגבל באמצעים אם הוא יכול לפרוע את החוב במשך התקופות הנ"ל. במקרה כזה הרשם רשאי לקבוע כי ההגבלות שהוטלו על החייב יישארו בתוקף כל עוד לא נפרע החוב, אם הוא ראה שהחייב עלול לסכל את פירעון החוב או אם הדבר נחוץ להבטחת תשלום החוב.
   

 

3. צו תשלומים


 הרשם ייתן צו תשלומים סופי, שבמסגרתו יחליט מהו שיעור התשלום החודשי שעל החייב לשלם לצורך כיסוי החוב.
 

שאלות נפוצות :

 

מתי נמחק הרישום של החייב כחייב מוגבל באמצעים במרשם החייבים ? 

 • לאחר פרעון החוב.

 • לאחר ביטול הגדרתו של החייב כמוגבל באמצעים.

 • לפי החלטת הרשם, במקרים מיוחדים.

 

האם אפשר לבקש ביטול של הכרזת חייב מוגבל באמצעים ?

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי בכל עת לבטל הכרזה על חייב כחייב מוגבל באמצעים מיוזמתו או על-פי בקשה, כולל במקרים של פירעון החוב או של הסכם בין הזוכה לחייב.

 • במידה שביטל הרשם את ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים תתבטלנה גם ההגבלות שהוטלו על החייב, אלא אם קבע הרשם כי ההגבלות יישארו בתוקף.

 

​איחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים 

במידה שנגד חייב מוגבל באמצעים מתנהל יותר מתיק אחד רשם ההוצאה לפועל יאחד את כל התיקים בתיק איחוד.התיק המאוחד יתנהל בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהלים מרבית התיקים כנגד החייב.
הרשם יקבע את הסכום החודשי שעל החייב לשלם במסגרת תיק האיחוד. למידע נוסף על איחוד תיקים לחץ כאן 


ערעור


על החלטה של רשם ההוצאה לפועל בעניין הכרזת חייב כחייב מוגבל באמצעים ניתן לערער באופן הבא:

חוב הקשור לענייני משפחה - במידה שהחוב קשור לענייני משפחה, ניתן לערער ישירות לבית המשפט לענייני משפחה. 

חוב שאינו קשור לענייני משפחה - אם החוב אינו קשור לענייני משפחה, לא ניתן לערער ישירות ויש להגיש בקשת רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום. למשרדנו ניסיון רב והצלחה מוכחת בתחום הוצאה לפועל ופשיטת רגל, משרדנו מעניק ייעוץ וליווי מקצועי בכל שלבי ההליך המשפטי מתוך היכרות מעמיקה עם התחום והמידע המתחדש כל רגע .
מחירים סבירים ופריסת תשלומים נוחה 

לפרטים ויעוץ מקצועי התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם 
משרד : 03-6058081 נייד : 0509786675

 


חזור לדף הבית 
מקדם אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק