צו כינוס ופשיטת רגל

צו כינוס בפשיטת רגל

 

מה זה צו כינוס ופשיטת רגל?

לאחר שמוגשת בקשה לפשיטת רגל לבית המשפט, על השופט לקבל החלטה האם הוא מאשר את המשך התהליך או לא. במידה והשופט מחליט שאכן יש תנאים מתאימים למצב של פשיטת רגל, הוא מוציא לחייב צו כינוס.

משמעותו של הצו הינה שמאותו רגע בו הוא הועבר לחייב כל נכסי החייב עוברים לפיקוחו של הכונס הרשמי. כונס רשמי הינו הגוף הממונה מטעם בין המשפט לצורך מעקב אחרי פעולות כלכליות ונכסים של חייבים. עם צו הכינוס כל המידע הרלוונטי אודות חובות של החייב, מצבו הכלכלי המדויק, פירוט חשבונותיו ועוד- עוברים לפיקוח צמוד של הכונס.

 

מה קורה לחייב כשיש צו כינוס פעיל?

כאשר החייב נמצא בתהליך של אישור היותו פושט רגל הוא עובר שלבים שונים שבהם עליו לנהוג באופן מסוים בכל הנוגע להתנהלות כלכלית. אלו מתחילים עם קבלת צו כינוס ופשיטת רגל.
כצו זה מתקבל על ידי החייב עליו לפרוש מכל פעילות כלכלית ולא ליזום פעילות שכזו עד להמשך ההליכים ולעיתים עד קבלת האישור על פשיטת רגל מבית המשפט.

בין השאר, הסיבה לקיפאון זה הינה הסיכון הרב הקיים באדם החייב כספים המנסה ליטול יוזמות כלכליות שונות שעלולות להרע את מצבו הכלכלי אפילו יותר ואף להוסיף לו חובות נוספים ונושים חדשים. צו כינוס בפשיטת רגל משמר את המצב הקיים עד להמשך התהליך.

 

הרווח של החייב בתקופת צו כינוס:

לאורך התקופה שבה צו כינוס בפשיטת רגל פעיל ביחס לחייב, הוא מוגן מפני פתיחת הליכים נגדיים מצד אנשים להם הוא חייב כספים וכן מניעת הליכי גבייה ישנים או חדשים שהוצאו כנגד החייב. כך, למרות הקושי הרב בתקופה זו ישנה גם אפשרות מסוימת להגנה על החייב.
 

עורך דין בשלב של צו כינוס בפשיטת רגל:

תפקידו של עורך הדין בשלב זה קריטית למדי. עליו להיות ער במיוחד לכל ניסיון להפר את החלטת בית המשפט מצד נושים שונים כאשר הוא משתמש באפשרויות שהחוק נתן לו. יותר מכך, כדי להצליח לעבור את התקופה עמוסת הבירוקרטיה והגעה עם הכנה לשלבים הבאים, נוכחותו של עורך דין קריטית ממש עבור החייב. 

 

צו כינוס:

לאחר עיון בבקשת פשיטת הרגל שהגיש חייב ובתגובת הכונס הרשמי לבקשה, מוסמך בית המשפט לתת צו לכינוס נכסי החייב. צו הכינוס (בד"כ מלווה בצו תשלומים והקפאת הליכים כנגד החייב) מעביר את נכסי החייב לפיקוחו שלו , עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר עם נושיו או יוכרז פושט רגל.

במידה ובית המשפט החליט ליתן צו כינוס, ייקבע דיון שיתקיים 
כ- שנה מיום מתן צו הכינוס על ידי בית המשפט . לדיון בבקשת פשיטת הרגל מוזמנים החייב, נושיו ווהכונס הרשמי

*חשוב לזכור כי במהלך ששת החודשים מיום מתן צו הכינוס יש להגיש תביעת חוב כנגד החייב למשרדי הכנ"ר/מנהל מיוחד. 

הדבר נכון גם לגבי נושים שנקטו בהליכי הוצאה לפועל.

 

פשרה או הסדר:

על פי פקודת פשיטת הרגל, בכל שלב משלבי הליך פשיטת הרגל ואף לפני מתן צו הכינוס, רשאי החייב להציע פשרה או הסדר עם נושיו. פשרה או הסדר שאושרו על ידי בית המשפט עשויים להביא את הליכי פשיטת הרגל אל סיומם. פשרה זו צריכה להיות בתום לב ויש לדעת כי גם אם תהיה הסכמה של 85% מהנושים ייתכן שבית המשפט המחוזי לא יאשר זאת או שיתנה את הפשרה בשינויים קלים.
 

שלבי ביניים:

במידה והציע החייב פשרה או הסדר ישקלו הנושים באסיפתם אם יש לקבל את הפשרה או ההסדר.

במהלך תקופה זו מקיים הכונס הרשמי חקירה מקיפה בעניינו של החייב לשם הגשת חוות דעתו לבית המשפט, לצורך חקירה זו רשאי הכונס הרשמי לזמן את החייב להתייצב לחקירה. עוד רשאי הכנ"ר לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים לענייניו של החייב, מכל אדם שיש יסוד להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו. לא לחינם צויין חשיבות תום הלב של מילוי הדוח וכמובן על יצירת החובות.
משרדי שם דגש על תום הלב וייפרט את ההשלכות הצפויות של הגשת בקשה בחוסר בתום לב.

 

 

חזרה לדף הבית 

 

מקדם אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק