טענת פרעתי

מהי טענת פרעתי ?

משמעות טענת "פרעתי" היא שהחוב שבגללו נפתח תיק ההוצאה לפועל כבר מולא (נפרע) ולכן פתיחת התיק אינה מוצדקת וצריך לסגור אותו.
הבסיס המשפטי לטענת פרעתי במסגרת הליכי הוצאה לפועל מקורו בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל , התשכ"ז – 1965

 

 • חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפעול, ושטוען ששילם את מלוא החוב, שבגללו נפתח התיק, רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה בטענת "פרעתי".

 • במקרה שמדובר בתיק שנפתח למימוש פסק דין, ניתן להשתמש בטענת "פרעתי" רק אם פרעון החוב נעשה לאחר מתן פסק הדין. כלומר לא ניתן להעלות באמצעות טענת פרעתי השגות על פסק הדין עצמו.

  על טוען הטענה "פרעתי" מוטל נטל ההוכחה, להוכיח כי אכן שילם ופרע את החוב ו/או חלק ממנו.

 

תנאים מקדימים :

 

1. תיקים שנפתחו בעקבות פסק דין שניתן נגד החייב:

 • פירעון החוב - חייב ששילם את הסכום שנפסק לחובתו בפסק הדין, בתנאי שהתשלום בוצע לאחר מתן פסק הדין.

 • קיום פסק הדין - חייב שביצע את המעשים שחויב לעשותם במסגרת פסק הדין (למשל: אם בפסק הדין נכתב שעל החייב לפנות מקרקעין, והחייב פינה אותם).

 • טענת קיזוז - כאשר כל אחד מהצדדים מחזיק בידו פסק דין כנגד השני, ניתן לטעון לקיזוז החוב.

 • טענת התיישנות - כאשר הבקשה למימוש פסק הדין הוגשה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות (תקופת ההתיישנות היא פרק הזמן הקבוע בחוק שבמהלכו ניתן להגיש בקשה למימוש פסק הדין. אם מיום מתן פסק הדין חלף פרק זמן העולה על תקופת ההתיישנות, ורק לאחר מכן הגיש הזוכה את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל, יוכל החייב לטעון נגדו טענת התיישנות).

 • פשרה - אם לאחר מתן פסק הדין הגיעו הצדדים לפשרה בנוגע להסדרת החוב.

 

2. תיקים שנפתחו לביצוע שטר

 • תיק שנפתח בגין המחאה שלא כובדה בבנק - אדם ששילם את מלוא הסכום שרשום על גבי ההמחאה.

 • תיק שנפתח בגין שטר חוב או שטר ערבות - אדם שמילא את החובה שכנגדה נכתב השטר.

   

דוגמה:

שוכר דירה מסר שטר ערבות לידי המשכיר כערבות למילוי חובותיו על פי חוזה השכירות. כאשר הסתיים חוזה השכירות לא פינה השוכר את הדירה. המשכיר הגיש את השטר לביצוע בהוצאה לפועל. אם בינתיים פינה השוכר את הדירה, יוכל לטעון זאת במסגרת טענת "פרעתי" שכן הוא פרע את החוב, שעבורו ניתן השטר.

 

 • בתיק שנפתח למימוש משכנתא - אם החוב, שבגללו נפתח התיק, כבר שולם בינתיים.
   

דוגמה:

אדם נטל הלוואה לרכישת דירת מגורים בתמורה למשכנתא על הדירה. הלווה איחר באחד התשלומים, והבנק הגיש נגדו בקשה למימוש המשכנתא בהוצאה לפועל. אם בינתים שילם אותו אדם את אותו תשלום שבפיגור, הוא יוכל לטעון "פרעתי".

 

חושב שאתה עומד בתנאים ? אנו מתמחים בהבאת הראיות המתאימות וביטול חובות בטענת פרעתי.

לפרטים ויעוץ מקצועי התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם 
משרד : 03-6058081 נייד : 0509786675

 

 

מקדם אתרים
דף הבית טלפוןwazeפייסבוק