ביטול הפטר בפשיטת רגל

בכדי לקבל צו הפטר, על החייב לעמוד בתנאים שהוצבו בפניו על ידי בית המשפט. בכוחו של בית המשפט שהורה על הצו גם לבטלו לאלתר עקב סיבות כאלו ואחרות כמו אי סיוע במימוש נכסים ו/או העברת נכסים במרמה.

מה הוא צו ההפטר?

לא בכל מצב יכול אדם שנקלע להליך פשיטת רגל להחזיר את חובותיו. החוק מחייב את פושט הרגל לעמוד בהחזר החוב, אך במקרים שאינו יכול לעמוד בהחזרים עקב קשיים כלכליים, ובמידה ועמד בתנאים של בית המשפט, לקבל צו הפטר אשר מאפשר לו לסיים הליכים.
למעט חובות כמו קנסות, מזונות או חובות שנוצרו במרמה, צו ההפטר פוטר את בעל החוב מכל החובות שלו ומגן עליו מתביעות בנוגע לחובות כאלה ואחרים שנוצרו לפני פשיטת הרגל.
ברוב המקרים צו ההפטר ניתן לאדם החייב במצב בו אין לו נכסים שניתן לממש או שכושר השתכרותו של החייב נפגע (בהווה ובעתיד).

סוגים של צו הפטר

קיימים מספר אופנים בהם מתממש צו ההפטר:
  • הפטר לאלתר –
  • בדרך כלל הפטר לאלתר ניתן במצבים קשים בהם מסיבות כאלה ואחרות אין לחייב אפשרות כלשהי לעמוד בהחזרים ויכול ההשתכרות שואפת לאפס , מקרי קיצון מבחינה בריאותית וכו'
  • הפטר מותנה – בית המשפט מוכן לתת צו הפטר בתנאים מסוימים שמעמיד לאדם החייב בהתאם לתוכנית הפירעון שתקבע לאחר 18 חודשים בד"כ מיום קבלת צו הכינוס מתי יכול בית המשפט לבטל את ההפטר בהליך פשיטת רגל

בסמכותו של בית המשפט לבטל את צו ההפטר במקרים הבאים:
  • ביטול צו הפטר מותנה אם החייב לא עמד בתנאים שבית המשפט קבע.
  • אי עמידה של החייב בהוראות הנאמן למימוש נכסים
  • מימוש נכסים או העברתם לגורם אחר במרמה
תהליך פשיטת רגל אינו תהליך נעים מטבעו. כאדם חייב, רצוי לעמוד בתנאים שמעמיד בית המשפט, להתמודד עם המצב בצורה חוקית ולעשות את כל הנדרש בכדי לסיים את המצב ולחזור חזרה לתלם בהקדם האפשרי. צו הפטר הוא כלי נהדר לקבלת האפשרות לפתיחת דף חדש, ואם כבר ניתנה אפשרות כזו, מומלץ לעמוד בתנאיה ולא לחפש קיצורי דרך שעלולים לעלות ביוקר בהמשך.
 
מקדם אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק