ביטול "הלכת גויסקי"


אודות ביטול הלכת גויסקי


בעקבות קביעת בית המשפט העליון אודות פסק דין המבטל את "הלכת גויסקי", שהיא הלכה וותיקה בדיני הבנקאות בישראל, הוחלט שגופים פיננסיים, כגון בנקים וגופי אשראי חוץ בנקאיים, יידרשו להקפיד ולהגביר את תשומת הלב בכול הנוגע לקבלת צ'קים, מאחר ולא יוכלו להנות עוד מבטחון מלא שהחוב ייפול על אותו מחזיק צ'ק פגום.

במהלך 50 השנים האחרונות משלה בכיפת דיני השטרות "הלכת גויסקי", אשר על פיה אדם שקיבל צ'ק "לא טהור", שהוסב לטובתו, יכול להתגבר על טענת "כישלון תמורה", כלומר, אי-ביצוע עסקת היסוד שבגינה ניתן הצ'ק, ולזכות בסכום הצ'ק - וזאת בתנאי שהדבר התרחש לפני שהצ'ק הגיע לידיו.


הסיבה המרכזית אשר בעקבותיה הגיע בית המשפט למסקנה זו מעוגנת בדיני הקניין.

הלכה זו הגיעה לבחינת בית המשפט העליון במסגרת הליך משפטי בו פתחה חברת טל טריידינג קורפ, ושופט בית המשפט העליון ניל הנדל ביטל אותה.

בפסק הדין  אישרו שישה שופטי בית המשפט העליון בדיון נוסף את ביטולה של ההלכה וקבעו כי יש לבטל את "הלכת גויסקי". יוצא מכך שמחזיק הצ'ק הפגום לא יוכל לדרוש את מימושו, בלי קשר לעיתוי של "כישלון התמורה", הווי אומר, בין אם אירע לפני קבלת הצ'ק ובין אם אירע לאחריו.


חברת טל טריידינג כרתה חוזה לקניית יהלומים מיהלומי צבי אור (1981) בע"מ. במעמד זה היא משכה לטובת המוכרת מספר צ'קים "דחויים", וביניהם צ'ק בסך כ-200 אלף דולר. סחירותו של הצ'ק לא הוגבלה, ומילים כגון "למוטב בלבד" לא הופיעו עליו.

המוכרת הפקידה את הצ'ק בחשבון הבנק שאותו היא מנהלת, כבטוחה לתשלום חובותיה לבנק לאומי. בעת הפקדת הצ'ק הטביעה המוכרת על גבו של הצ'ק חותמת היסב, ובה שם חברה, שהיה שונה מזה שצוין כשם הנפרעת בצ'ק. לאחר מכן נקלעה המוכרת לקשיים כלכליים ולא סיפקה לטל טריידינג את היהלומים. זו ביטלה את הצ'ק. לאחר חילולו של הצ'ק, הגישו הבנק ללשכת ההוצאה לפועל.

בהסתמך על "הלכת גויסקי" הוותיקה, וחרף זאת שבעקבות הפגם בחתימת ההיסב לא היה הבנק "אוחז כשורה", חייבו בתי המשפט השלום והמחוזי את טל טריידינג לשלם לבנק את סכום הצ'ק, וזאת למרות שהחוזה עמה הופר, והיא מעולם לא קיבלה את היהלומים, שתמורתם משכה את הצ'ק. כך הגיע עניין זה אל שולחנו של בית המשפט העליון ואל שולחנו של השופט הנדל, אשר ביטל את "הלכת גויסקי".

פסק דין זה קיבל אישור בדיון הנוסף בפסק דינה של השופטת אסתר חיות. 

בנק לאומי יוצג בידי עו"ד עינב נהרי-סנדלר, עו"ד ברוריה שריר-הראל ועו"ד גל קלאוזנר ממשרד ב.לוינבוק ושות'. 

"בשורה ללקוחות הבנקים" 


עו"ד גלעד נרקיס, המתמחה בתחום הבנקאות ואשר ייצג בתיק זה יחד עם עו"ד יוסי פפר ממשרדו, אמר על רקע הפסיקה: "אנו שמחים ומברכים על שבית המשפט העליון קיבל את עמדתנו וקבע כי הבנקים לא ייהנו עוד ממעמד בכורה, גם כאשר נפל פגם בהתנהלותם, כפי שהיה קודם למערכה ארוכה וקשה זו. מעתה הבנקים ייאלצו לבחון היטב את הצ'קים המגיעים לידיהם, קודם למתן אשראי, דבר שיביא אך צדק לצד החלש במשוואה, הרי הוא הצרכן והלקוח הסופי - או במקרה של צ'ק, הצרכן שלא קיבל כל תמורה עבור הצ'ק שמסר.

"זוהי בהחלט בשורה ללקוחות הבנקים ולאלה שהצ'ק שמסרו התגלגל למערכת הבנקאית והשוק החוץ-בנקאי. הלכה למעשה דיני הבנקאות והשטרות נכתבו מחדש ויצרו בהירות בתחום שבמהלך השנים טושטש ונוצל לרעה בידי הבנקים". 

קרדיט לאתר גלובס


מקדם אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק